Το βακτήριο Xylella fastidiosa είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα βακτήρια των φυτών παγκοσμίως, προκαλώντας μια ποικιλία ασθενειών, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τη γεωργία. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ιταλικές αρχές τον Οκτώβριο του 2013, στην περιοχή της Απουλίας, επηρεάζοντας κυρίως ελαιώνες. Με βάση τις επίσημες έρευνας, το υπόλοιπο της ιταλικής επικράτειας εξακολουθεί να θεωρείται ότι είναι απαλλαγμένα από το βακτήριο.

Τον Ιούλιο του 2015, οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι το πρώτο ξέσπασμα του Xylella fastidiosa στο έδαφος τους, στην Κορσική, και αργότερα στην ηπειρωτική Γαλλία. Τα βακτήρια που υπάρχουν στα αντίστοιχα κράτη μέλη έχουν διαφορετική επιδημιολογία επιβεβαιώνοντας ότι η πηγή της μόλυνσης είναι διαφορετική.

Το βακτήριο Xylella fastidiosa έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οργανισμό καραντίνας βάσει της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή αυτού του οργανισμού και η εξάπλωση του μέσα σε όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να απαγορευτεί. Η οδηγία για την υγεία των φυτών επιβάλει στα κράτη μέλη να τηρήσουν τις νομικές υποχρεώσεις, όταν ο οργανισμός εμφανιστεί, να λάβουν, ανεξάρτητα από τα συμπτώματα, όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη ή αν αυτό είναι αδύνατο, να αναστείλουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Το βακτήριο αποικίζει τα ξυλώδη αγγεία των φυτών και, κατά κανόνα, μεταδίδεται από έντομα που ανήκουν στις οικογένειες εντόμων Cicadellidae και Cercopidae και τρέφονται από τα ξυλώδη αγγεία των φυτών. Το έντομο της οικογένειας Cercopidae με την επιστημονική ονομασία Philaenus spumarius που είναι ένα πολύ κοινό πολυφάγο έντομο και αφθονεί στα ελαιόδενδρα, θεωρείται υπεύθυνος φορέας για την εξάπλωση του βακτηρίου στην Απουλία. Τα συμπτώματα που συνδέονται με την παρουσία του Xylella fastidiosa σε φυτά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να προκαλέσουν την πλήρη νέκρωση των φυτών μέσα σε λίγα χρόνια, ανάλογα με το είδος του φυτού ξενιστή, τη σοβαρότητα της μόλυνσης και τις κλιματικές συνθήκες.

Με βάση λοιπόν τα γεγονότα και τις πληροφορίες, θα πρέπει όλοι μας, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι φορείς, να συνειδητοποιήσουμε πως το σοβαρό αυτό πρόβλημα, μας χτυπάει την πόρτα, εάν δεν το έχει ήδη κάνει. Είναι άμεση η ανάγκη ενημέρωσης, πρόληψης και σχεδίασης αντιμετώπισης αυτής της τόσο σοβαρής ασθένειας που μπορεί στην κυριολεξία να διαλύσει περιουσίες και σοδειές. Το πρόβλημα είναι σημαντικό και συμβαίνει τώρα.