Αναφερόμενοι στην παραγωγή ελιάς συχνά αναφέρουμε ή ακούμε τη λέξη “βεντέμα”, που σημαίνει μια χρονιά πλούσιας σοδειάς, ή το γεγονός ότι τη φετινή χρονιά δε θα έχουμε καλή παραγωγή γιατί είχαμε τη προηγούμενη ή το αντίθετο. Όλο αυτό έχει να κάνει με την παρενιαυτοφορία.

Η παρενιαυτοφορία της ελιάς είναι το φαινόμενο αυξομείωσης της παραγωγής χρονιά παρά χρονιά χωρίς την επίδραση παθολογικών ή κλιματολογικών παραγόντων. Έτσι μια χρονιά πλήρης καρποφορίας ακολουθείτε από μια χρονιά με υπερβολικά μειωμένη καρποφορία. 

Αυτό το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί ως φυσιολογική δραστηριότητα της ελιάς και αποδίδεται στην ιδιότητα της ελιάς να δίνει περισσότερο καρπό από όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις με την υπερβολική κατανάλωση των θρεπτικών και ενεργειακών αποθεμάτων του δέντρου.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να μειωθεί από το παραγωγό με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών κλαδέματος, με την ιδανική άρδευση του ελαιώνα, όπως και με την υποβοηθητική συμπλήρωση των αζωτούχων λιπαντικών αποθεμάτων.